Privacy Policy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan JLBody verstrekt, zal JLBody zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

JLBody mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is JLBody niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak JLBody gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en JLBody zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is JLBody niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat JLBody de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

JLBody behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Het product is momenteel niet op voorraad.

Vul hieronder uw e-mailadres in en we laten het u weten zodra het product beschikbaar is.

 

Naam
E-mail
Telefoon
Opmerkingen

WhatsApp Chat

Helaas zijn wij via WhatsApp gesloten. U kunt ons wel nu via info@jlbody.nl bereiken en komen dan zo snel mogelijk terug op u vraag.